B734fca5802bd2c39a0d7e5df23c02b4?default=blank&size=170

Çorum Psikolog

About

Günümüzde farklı farklı anlamlarda kullanılması psikoloji testleri tanımını yaptırmayı güçleştirmektedir. En temel anlamda bireylere ait davranış biçimlerini standardize ederek ölçüm yapmasıdır. Aynı bireyin farklı olaylar karşısındaki tepkilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Yapılan bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler ışığında bireylerin bazı davranışları, özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler ışığında da başka zamanlarda gözlemlenen davranışlarla karşılaştırma imkanı da sağlamaktadır. Testler fiziksel bir durumu doğrudan ölçemeyeceği için sorular karşısında vereceği cevaplarda bireyin; düşünce, davranış, duygu ve tutumlarını anlamaya çalışılmaktadır.

Less details
More details

This user has not shared any designs