112a55cef070a849305a899d0a9f1d1b?default=blank&size=170

Hcmp

  • Joined on Aug 13, 2021
  • Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
  • https://hcmp.edu.vn/

About

Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS). Hag tags: #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe Địa chỉ: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế SĐT: 2343816063 Website: https://hcmp.edu.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602

Less details
More details

This user is not following any collections