01024f8bca9df894bb65429af1db95ab?default=blank&size=170

olamazur2

About

Latem wymianę powietrza w pomieszczenia zapewnia głównie wiatr, więc często jej po prostu nie ma. Ogólne wytyczne w tym względzie mówią, że w ciągu godziny w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba wymienić:tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura albo 30 m3 powietrza na każdą osobę mieszkającą w tym pomieszczeniu (z tych dwóch wartości należy wybrać większą). Taki system opiera się na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem umożliwiającym przekazywanie ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń do chłodniejszego powietrza świeżego. Zbyt intensywny nawiew powietrza wiąże się z odczuciem chłodu i dyskomfortem cieplnym w pomieszczeniu. W starych domach nie stosuje się tej metody, jest ona przeznaczona dla nowego budownictwa. Świeże powietrze dostarczane jest z zewnątrz i przy równoczesnym wyciąganiu powietrza zanieczyszczonego i zużytego, z wysoką zawartością dwutlenku węgla. Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego. W przypadku zastosowań domowych chodzi o odzyskiwanie energii cieplnej. Taki system na pewno łatwiej zainstalować w domu dopiero budowanym niż w już wykończonym. Świeże powietrze pobrane przez czerpnię z zewnątrz budynku, zostaje przekazane kanałem wentylacyjnym do centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik ciepła, gdzie następuję wymiana ciepła z powietrzem wywiewanym. W domu z rekuperacją każde pomieszczenie jest przewietrzane: od wiatrołapu, poprzez korytarz, pokoje, pralnię, łazienki, aż do kuchni. Z kolei rekuperator płytowy dzieli się, w zależności od kształtu, na rekuperator przeciwprądowy i krzyżowy. Pojęcie rekuperacji związane jest z odzyskiem energii, którą potem w dalszym procesie można przetwarzać. W przypadku domu z piętrem kanały muszą jeszcze zostać doprowadzone do pomieszczeń znajdujących się na parterze. Jeżeli jesteś zainteresowany/-a montażem rekuperacji jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej i wyciągowej. Najlepiej pomyśleć o niej na etapie projektowania domu, bo poza samym rekuperatorem trzeba zamontować również system kanałów. Najwyższą osiągają centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Rekuperacja powietrza, a więc zawsze świeże, filtrowane powietrze, o odpowiedniej wilgotności to komfort, a pamiętając, że człowiek ponad 80% życia spędza w pomieszczeniach zamkniętych, rekuperacja w domu to przede wszystkim zdrowie. Dobór rekuperatora o właściwej mocy jest kluczem do skutecznej i energooszczędnej wentylacji. W wymienniku przeciwprądowym kontakt strumieni jest dłuższy niż w krzyżowym. W wymienniku ciepła następuje przemiana termodynamiczna. W przypadku gdy rekuperator będzie za słaby, aby tłoczyć odpowiednią zaprojektowaną i niezbędną do uzyskania komfortu, ilość powietrza, pomieszczenia pozostaną niedostatecznie zwentylowane: będzie w nich duszno i nieświeżo. W konsekwencji może się okazać iż pierwotnie „wydajne” urządzenie nie jest w stanie „przepchnąć” powietrza w kanałach wentylacyjnych do wszystkich pomieszczeń i nie zapewni nam prawidłowej wentylacji. Ale zalety takiego rozwiązania i tak są bezdyskusyjne. Zimne, które jest pobierane z zewnątrz oraz ciepłe – wywiewane z wnętrza domu.

Less details
More details

This user has not shared any designs