×Read this message from Erik, founder of YouMagine
9251b2749968e4221ca3dc6393a99fcc?default=blank&size=170

Upes3

  • Joined on Aug 16, 2021
  • 144 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • https://upes3.edu.vn/

About

Giới thiệu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997  và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Hag tags: #upes3 #dhtdttdanang #theducthethao #daihoctheducthethaodanang #daihoc #theduc #thethao #daihoctheducthethao #upes #danang #suckhoe Địa chỉ: 144 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000 Website: https://upes3.edu.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Upes3-102478338812107

Less details
More details